Tin tức

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền về công tác bầu cử

Ngày đăng: 14:26 | 24/03 Lượt xem: 4615

Ngày 14/3/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 137-CV/BTGTW đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử.
Theo đó, nội dung tại Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, ghi khẩu hiệu số 4 là: “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!”, nay đính chính lại là: “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!”.

Như vậy, đến nay 11 khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cụ thể như sau:

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 !

2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân !

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Văn phòng Sở Nội vụ
[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ