BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021 LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN! 

TIN MỚI
Tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND...
Sáng nay 30/5, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...
Công bố danh sách trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
Sáng ngày 25/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả bầu cử tính đến thời điểm 19 giờ 00 ngày 22/5/2016
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo nhanh tình hình, tiến độ bầu cử trên địa...
Quảng Nam đang dẫn đầu cả nước về số cử tri đi bầu, đạt 92,6%
Tại Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời phỏng vấn của các cơ...
Lá phiếu gửi niềm tin
Hướng về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chia sẻ với Báo Quảng Nam, cử tri khắp nơi gửi...
Vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng
Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 qui định Vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX
HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ